Förväntningar vid första besöket

 

Vid första besöket görs en noggrann undersökning av din kropp/din skada.

Utifrån fynden i undersökningen så gör vi en individuellt anpassad rehabiliteringsprogram
som vi
sedan följer upp kontinuerligt.

 Vid varje återbesök utvärderar/uppgraderar vi ditt upplägg så att vi når uppsatta mål.

Det är viktigt att du är delaktig/motiverad och tar ett eget anvsvar för din rehabilitering.  • Det behövs ingen remiss för att komma på ett sjukgymnastbesök.
  • Varje behandling tar 20-50 min.
  • Betalning sker med kontanter, swish eller mot faktura, (extra avgift för faktura tillkommer).
  • Pris 100:-/besök upp till frikort. Ungdomar under 20 år och äldre över 85år går gratis.
  • Avgiften är frikortsgrundande och innnebär att när du har nått upp till 1150:- (sjukgymnast - och läkarbesök inkluderat), får du fri sjukvård fram till det datumet du först betalade.
  • Om det finns läkarutlåtande eller röntgensvar medtag även dessa.


Olika behandlingar.... Jag erbjuder mobilisering, manipulation, stötvågsbehandling, tvära friktionsbehandling, akupunkturbehandling, triggerpunktsbehandling och medicinskträningsterapi.